onsdag 8 juni 2005


Us... Posted by Hello

I just read...

a thing in a book that made me think. It was about a single mom who was thinking of what if she just suddenly died, no one would know about things that she and her son had experienced together. It I asn´t married and me and my daughter lived alone how would she describe her mom as a mom? How would I describe myself as a mother? As a woman?
A mother = me: A young woman who has turned 26, but wants to belive that she will never be older that 15 (in the mind offcourse, because the body definatly looks older!). A sloppy person who would love to be as orginized and settled as...as...her mother really.
A woman who has really not decided what style and type of person she is. So she changes styles every other day.
A mother with a big guilty consious (are there any other types?) and who has a tough time doing all those things with her daughter that she swears to herself, her daughter well to the whole world those dark nights when everything feels hopeless.
A mother that loves her daughter with every cell in her 26 not 15-year-old body, but still manage to skip playtime in a very professional maner really.
A mother and woman who in secret thinks about how life would have been if her daughter hadn´t come in her 20 th year.
A mother that is lazy really, but has good moments most days.
A mother that asks herself everyday questions like Am I doing it right now? Will my daughters life be ruined if I yell at her once again?

But when I read what I have just written the rationell person hits and relizes that this and actually a little more is normal. A woman doesn´t become superperson the second she becomes a mother. Even though she wishes she would have.


_______________________________

Jag läste precis en sak i en bok som fick mig att tänka till. Det handlade om en ensamstående mamma som tänkte på att om hon knall fall dog så skulle ju ingen veta om allt som hon och hennes son hade varit med om tillsammans. Om jag inte varit gift och jag och min dotter skulle leva ensamma, hur skulle hon då beskriva mig som sin mamma? Hur skulle jag beskriva mig själv som mamma? Som kvinna?
En mamma = jag: En ung kvinna som har fyllt 26 år i verkligheten men som tror sig aldrig bli mer än 15 ( ja i sinnet alltså, för kroppen ser definitivt äldre ut!) En slarvig person som gärna skulle vilja vara sådär ordningsam och ordentlig som...som..ja som sin mor.
En kvinna som egentligen inte riktigt bestämt sig vilken stil hon ska ha så hon byter var och varannan dag.
En mamma med oerhört dåligt samvete (finns det andra sorter?) och som inte får tummen ur och gör alla de där sakerna som hon dyrt och heligt lovar sig själv, sin dotter och ja hela världen faktiskt de där mörka kvällarna när allt känns hopplöst.
En mamma som älskar sin dotter med varje cell i hennes 26 inte 15 åriga kropp, men som ändå smiter undan leken på ett ganska proffsigt sätt.
En mamma och kvinna som i hemlighet tänker på hur livet skulle varit om inte dottern kommit i hennes tjugonde år.
En mamma som är rätt lat fatiskt, men som har ljusglimtar de flesta dagar.
En mamma som varje dag ställer sig frågor som: Gör jag rätt nu? Kommer dotterns liv bli förstört om jag skäller en gång till?

Fast när jag läser vad jag skrivit precis så slår den rationella personen inom mig igenom och ser ju att allt detta och faktiskt lite till är normalt. En kvinna blir inte en supermänniska så fort hon blir mamma...Fastän hon gärna skulle vilja...

söndag 5 juni 2005

Weekend

So this weekend has just rained away. It started on friday and hasn´t stopped yet... this is really a swedish summer :(
We are having a lazy weekend...well until husband couldn´t sit still anymore and started putting in a new floor in our bedroom! What can I say he is like that! The floor is really nice and it makes the room even lighter and more fresh. After the floor he is putting up a border and then that room is all finished! Halleluja!

Next week is starting with a national holiday...the first time Swedens nationalday is a holiday! And what will I do? Yepp, work. It is all ok because I think it´s real fun... mostly because I rarely do it.
Other things next week:

* last meeting with school group to print out our essay (!)
* Wednesday is the last school day for this semester! I am not looking back on this semester ever.
* Daughter´s last day of kindergarden (!) She will start school this fall...where has the time gone?

On another note my creative thing has come back and a actually scrapped like 10 pages last night! Halleluja again! Check it out on 2peas and search for me: Lisafisa

____________________________________

Så, den här helgen har regnat bort. Det startade i fredags och har inte slutat än... det här är verkligen en svensk sommar :(
Vi har en lat helg....i alla fall tills mannen inte kunde sitta still längre och började lägga in nytt golv i sovrummet! Vad kan jag säga han är sån! Golvet är riktigt fint och gör rummet ännu ljusare och fräschare. Efter golvet ska han sätta upp en bård och sen är det rummet färdigt! Halleluja!

Nästa vecka startar med en helgdag... första gången sveriges nationaldag är en helgdag. Och vad gör jag? Japp, jag jobbar! Men det är helt ok för jag tycker det är ganska kul...antagligen för att jag inte gör det så ofta.

Andra saker nästa vecka:
* Sista mötet med studiegruppen för att skriva ut vår uppsats (!)
* På onsdag är sista skoldagen den här terminen! Jag kommer inte att tänka på den här terminen nånsin igen.
* Dotterns sista dag på förskolan (!) Hon börjar skolan till hösten...var har tiden tagit vägen?

Dessutom har min kreativa grej kommit tillbaka och jag scrappade faktiskt typ 10 sidor i går!Halleluja igen! Kolla dem på 2peas och sök efter mig: Lisafisa

Share!